depressie
Een depressie is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of een zwaar teneergeslagen stemming.
Steeds vaker komt het voor dat cliënten in een depressie raken. Dit kan zijn door problemen met de financiën, het verlies van een dierbare, problemen op de werkvloer, problemen in de relationele sfeer etc.

Samen met de psychologe, maatschappelijk werk en de ggz medewerkers van de huisartsen hebben we binnen de SEB zorgafspraken gemaakt. Zo is het voor iedere deelnemer duidelijk wie welke zorg kan leveren en door wie de cliënt dan ook het beste geholpen kan worden. Indien blijkt dat een cliënt toch beter door een andere hulpverlener geholpen zou kunnen worden, zijn er korte lijnen om naar elkaar te verwijzen. Ook de benodigde informatieoverdracht is hier een belangrijk item in.Leave a Reply