Het doel van een FTO is dat huisartsen en apothekers op lokaal niveau afspraken maken over het voorschrijven van geneesmiddelen. Deze afspraken hebben als doel het geneesmiddelen gebruik te rationaliseren. Er zijn gemiddeld 6 bijeenkomsten per jaar.


Voorzetting FTO
Een aantal gespreksonderwerpen:
    • Informatie uitwisselen over geneesmiddelen en voorschrijven
    • Kritische reflectie op (eigen) voorschrijven.
    • Elkaar adviseren en afspraken maken over voorkeursbeleid.
    • Opstellen van een gezamenlijk advies.
    • Toetsen van gemaakte afspraken.