polyfarmacie


Onderzoek


Polyfarmacie is een belangrijk aandachtsgebied voor de apotheek. In het kader van veiligheid en verdere optimalisatie van het gebruik van geneesmiddelen is de VN Apotheek gaan werken met medicatiechecks. Dit betekent dat wij patiënten die 5 of meer medicijnen gebruiken nakijken, om te controleren of al deze medicijnen nog wel rationeel zijn en of hier misschien iets in aangepast moet/kan worden.

Critisch onderzoek


  • Nitrazepam bij ouderen
  • Gebruik van benzodiazepines, langer dan 1 jaar
  • Adequate therapie bij osteoporose
  • Maagbeschermers bij ‘zware’ medicijnen voor de maag
  • Cholesterol verlager bij diabetes type II
  • Doseringen van digoxine (lanoxin)
  • Adequate behandeling bij COPD patiënten
  • Medicijnen bij een verminderde nierfunctie