nieren


Opsporing en registratie van patiënten met een verminderde nierfunctie.

 Door goed registreren kunnen we zien of de patiënten een bepaald medicijn beter wel of niet kan/mag gebruiken. De nieren hebben als voornaamste functie, het uitscheiden van afvalstoffen. Daarnaast zijn ze ook betrokken bij de vochtbalans in het lichaam. Door diverse oorzaken kan het zo zijn dat de nieren minder goed gaan werken. Denk hierbij aan aangeboren afwijkingen, door hoge bloeddruk, door suikerziekte etc.

 

Wat doen we?


Om uw gezondheid te bewaken heeft uw huisarts heeft hier samen met de apotheker een kwaliteitsafspraak over gemaakt. Dit betekent dat de huisarts ‘in de gaten houdt’ of er n.a.v. een bloedonderzoek nierfunctieafwijkingen zijn, die bij ons nog niet bekend waren. Iedere maand gaat er een overzicht van deze patiënten naar de apotheker. De apotheker registreert dit in het eigen computersysteem.

Indien de huisarts of specialist een nieuw medicijn aan u voorschrijft (en u staat geregistreerd als patiënt met verminderde nierfunctie) zal de apotheker een waarschuwing krijgen als het niet raadzaam voor u is, om dit nieuwe medicijn te gaan gebruiken i.v.m. uw verminderde nierfunctie. Op zo`n moment zal de apotheker contact opnemen met uw huisarts of de specialist om te overleggen of er misschien een alternatief medicijn is wat beter voor u geschikt is. Door onze controle op uw gezondheid en uw medicijngebruik kunnen wij u beter zorg op maat leveren.