dokter laptop


Informatievoorziening

We willen patiënten graag goed informeren over de zorg die wij kunnen leveren, zodat zij je juiste zorg op het juiste moment kunnen afnemen. Daartoe heeft de SEB een website, folder, en sind juli 2014 ook beeldschermen in iedere wachtkamer.


Informatie om de kwaliteit van zorg te optimaliseren

Maar ook onderling wisselen we informatie uit, met als doel de best mogelijke zorg aan de patient. Zo werken de fysiotherapeuten van Topfit Fysiotherapie nauw samen met de huisartsen en apotheek in de wijk de Botter. En hoeft de patiënt zijn verhaal niet meerdere keren te vertellen.Deze onderlinge informatie-uitwisseling optimaliseren we, om ervoor te zorgen dat de huisarts op de hoogte is van het herstel van een patiënt, die door hem of haar is doorverwezen naar de fysiotherapeut. En andersom kan natuurlijk ook.

Een patiënt die rechtstreeks naar de fysiotherapeut is gegaan kan goedkeuring geven om de status van zijn behandeling te communiceren met de huisarts. Dit kan elektronisch via beveiligde verbindingen of via reguliere brief die de patiënt meeneemt bij zijn of haar eerstvolgende bezoek. Zo komen gegevens van patiënten nooit ‘op straat’ komen te liggen.Hiermee zorgen we ervoor dat we op de hoogte zijn van de medische status van een patiënt en ieder specialisme zijn behandeling daarop af kan stemmen. Optimale samenwerking dus!