In de Stichting Eerstelijnszorg Botter (SEB) werken eerstelijns zorgverleners samen aan de totstandkoming van geïntegreerde zorg op wijk- en buurtniveau.

SamenBinnen de SEB werken we vanuit verschillende disciplines – huisartsen, apotheek, fysiotherapeuten en psycholoog – structureel met elkaar samen. Als samenwerkingsverband werken wij op onze beurt weer samen met andere partijen, zoals de tweede lijn (Ziekenhuis), welzijnsorganisaties en thuiszorg.

Wij stemmen onze zorg af op de zorgbehoefte van onze cliënt en leveren kwaliteits- en efficiencyvoordelen binnen de eerste lijn én optimale cliënt tevredenheid!