De Stichting Eerstelijnszorg Botter (SEB) is een samenwerkingsverband in de vorm van een stichting. De SEB streeft daarom niet naar het maken van winst, maar probeert de zorg aan de patiënt zó in te richten, dan die zo goed mogelijk tegemoet komt aan de behoefte van de patiënt.
Het werkgebied van de Stichting omvat in ieder geval de woonwijken: Schepenwijk, Landstrekenwijk en de Warande. De SEB kan ertoe besluiten om ook buiten dat gebied actief te worden en partijen voor samenwerking te benaderen.


Uitwerking doelstellingen:

about-1

Het ontwikkelen en in stand houden van de multidisciplinaire samenwerking tussen meerdere zorgdisciplines, waaronder in ieder geval huisartsenzorg, apotheekzorg en fysiotherapie;

2

Het afsluiten van overeenkomsten met de andere vrijgevestigde zorgaanbieders, die daarop een goede aanvulling vormen en waar zij vervolgens structurele samenwerking mee aangaat;

3

Het bieden en bevorderen van geïntegreerde gezondheidszorg, waaronder de eerstelijnszorg;

4

Het leggen en onderhouden van contacten met patiënten- en consumentenorganisaties, zorginstellingen uit de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg, gemeentelijke gezondheidsdiensten, gemeente en provincie en zorgverzekeraars;